Cà chua beef Organic

CCB

33,000 đ

Cà chua beef Organic
Tiêu chuẩn đạt được: tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (ViẹtGAP)
Quy cách đóng gói: Khay 500gr
Xuất xứ: Đà Lạt