Cải bắp tím Nhật Organic

CBN

26,000 đ

Cải bắp tím Nhật Organic
Tiêu chuẩn đạt được: tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (ViẹtGAP)
Quy cách đóng gói: 400gr
Xuất xứ: Đà Lạt