Cải Cầu vồng Organic

CCV

24,000 đ

Cải Cầu vồng Organic
Tiêu chuẩn đạt được: tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (ViẹtGAP)
Quy cách đóng gói: Túi 300gr
Xuất xứ: Đà Lạt