Chuối tây hữu cơ Organic

CTHC

30,000 đ

Chuối tây hữu cơ Organic
Tiêu chuẩn đạt được: tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (ViẹtGAP)
Quy cách đóng gói: 1000gr