Điện thoại: 0932455799

Email: khoinghiepkontum@gmail.com

Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Kon Tum, Kon Tum

0606. 549.799