Ớt chuông đỏ Hà Lan Organic

OCDHL

20,000 đ

Ớt chuông đỏ Hà Lan Organic
Tiêu chuẩn đạt được: tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (ViẹtGAP)
Quy cách đóng gói: Túi 250gr
Xuất xứ: Đà Lạt