Xà lách Lô Lô tím Organic

XLLLT

25,500 đ

Xà lách Lô Lô tím Organic
Tiêu chuẩn đạt được: tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (ViẹtGAP)
Quy cách đóng gói: Túi 300gr
Xuất xứ: Đà Lạt